معرفی شرکت

شرکت توانمندسازان فناوری‌های نوین در دی ماه سال 1394 با پشتوانه و تجربه 10 ساله مدیران و ظرفیت کارشناسی صندوق توسعه فناوری‌های نوین و با استفاده از شبکه مشاوران خبره خود با هدف کمک به سرمایه‌گذاری هوشمندانه و تجاری سازی فناوری به عنوان یک شرکت تخصصی در پارک فناوری پردیس تأسیس گردید.

مجوزات شرکت

• عضویت در شرکت‌های فناور پارک فناوری پردیس
• عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی
• مجوز دانش بنیانی در حوزه خدمات تجاری‌سازی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهورینهادهایی که از ظرفیت‌های توانمندسازان استفاده کرده‌اند:

- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- صندوق نوآوری و شکوفایی
- پارک فناوری پردیس
- صندوق توسعه فناوری‌های نوین
- فن‌بازار ملی ایران
- سازمان اوقاف و امور خیریه
- شرکت برق منطقه ای تهران