بخش تجاری سازی شرکت توانمندسازان فناوری های نوین به پشتوانه سابقه 10 ساله تیم تجاری سازی صندوق توسعه فناوری های نوین و در اختیار داشتن مشاوران خبره در حوزه های تخصصی، نسبت به تجاری سازی، ارزیابی و نظارت طرح ها و پروژه های شرکت های فناور ورود کرده و خدمات خود را متناسب با طرح ها و موضوعات مورد نظر ارائه می نماید.

خدمات قابل ارائه در واحد تجاری سازی:

• ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت‌های متقاضی خدمات مالی
• تدوین طرح‌های کسب و کار (Business Plan) و مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح‌ها (Feasibility Study)
• ارزیابی ساختار و فرآیندهای سازمان‌ها و تعیین نقاط ضعف و قوت
• نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرح‌های فناورانه
• ارزیابی عالیه و صحت‌سنجی طرح‌های تدوین شده جهت سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مالی


چارچوب مدل ارزیابی اعتباری و رتبه‌بندی


سوابق فعالیت های ارزیابی و نظارت شرکت:

  • کارگزار ارزیابی طرح‌های دانش بنیان بخش تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی
  • کارگزار نظارت طرح‌های دانش بنیان بخش نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی
  • کارگزار ارزیابی طرح‌های لیزینگ بخش توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی
  • کارگزار ارزیابی و اعتبارسنجی بخش ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی
  • کارگزار ارزیابی و اعتبارسنجی صندوق توسعه فناوری‌های نوین
  • کارگزار ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق توسعه فناوری‌های نوین
  • کارگزار نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی اداره برق منطقه‌ای تهران