مشارکت مدنی

شرکت توانمندسازان فناوری های نوین با نگاه سیستمی به موضوع تجاری سازی فناوری و مطابق با مأموریت خود اقدام به شناسایی خلاء های موجود در حوزه تجاری سازی فناوری نموده و به راهکارهای سریع و عملیاتی در خصوص کمک به توسعه ابزارهای تأمین مالی و تکمیل زنجیره ارائه خدمات متناسب با شرایط فعلی اقتصادی همچون مشارکت مدنی دست یافته است. طبق تعریف، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع است که به منظور انتفاع طبق قرارداد مشارکت صورت می گیرد.

چهارچوب مدل (ابزار) مشارکت مدنی

 ویژگی های مدل مشارکت مدنی به شرح ذیل است:

 • 1- مشارکت در تأمين بخشي از سرمايه در گردش مورد نیاز شرکت های فعال فناور و دانش بنیان بصورت کوتاه مدت در صورت توجيه پذيري مالي، فني، اقتصادي و بازار طرح منوط به اينکه پروژه/طرح اين واحدها قبلاً به بهره‌برداري رسيده و فعال باشد. توانمندی متقاضی به منظور ساخت و فروش محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • 2- در موضوع مشارکت مدنی شرکاء به همان میزانی که در سود طرح شریک می باشند، در زیان محقق شده شریک هستند، لذا به منظور پوشش ریسک های ناشی از عدم تحقق بازده طرح، اقدامات اهلیت سنجی، دریافت تضامین متناسب با وضعیت متقاضی و سازوکار اطمینان از فروش محصول صورت می گیرد.
 • 3- حفظ اصول اساسی مشارکت مدنی مبنای طراحی قرارداد بوده و مدل های رایج در بازار پول مدنظر نمی باشد.
 • 4- به منظور طراحی مکانیزمی که جذابیت لازم را برای سرمایه گذار داشته باشد، سطح بازدهی قابل قبول برای طرح تعیین می گردد.
 • 5- سهم مشارکت متقاضی متناسب با وضعیت وی و نحوه مشارکت تعیین و در قرارداد مشخص می گردد.

فرآیند اجرای مشارکت مدنی

شرکت توانمندسازان فناوری های نوین به عنوان کارگزار فناوری شرکت های سرمایه گذار، پس از تعیین بیانیه سرمایه گذاری سرمایه گذار مشتمل بر استراتژی های سرمایه گذاری، سیاست های سرمایه گذاری، بررسی عملکرد و شناسایی وضعیت ریسک پذیری سرمایه گذار مطابق با فرمت های تهیه شده، سبدی از طرح های مشارکت مدنی مطابق با ویژگی های سرمایه گذار را تهیه و ارائه می نماید. به عنوان مثال نمونه ای از بیانیه سیاست سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل خلاصه می گردد:

بیانیه سیاست سرمایه گذاری شرکت

حوزه سرمایه گذاری  
میزان سرمایه گذاری .............. میلیارد ریال
دوره سرمایه گذاری حداکثر ............. سال
حداقل بازدهی مورد انتظار ................. درصد سالیانه
حداقل میزان مشارکت در طرح ..................... درصد
سطح ریسک پذیری  

مطابق با بیانیه سیاست سرمایه گذاری سرمایه گذار، شرکت توانمندسازان فناوری های نوین اقدام به معرفی طرح های مناسب با چهارچوب های تعریف شده می نماید. جزئیات مدل مشارکت سرمایه گذار، طی برگزاری جلسات مطابق با قرارداد مورد توافق، نهایی می گردد.

پس از انعقاد قراداد مشارکت، به منظور هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر طرح، شرکت توانمندسازان فناوری های نوین اقدام به نظارت بر طرح نموده و همچنین حداکثر تلاش خود را در جهت موفقیت طرح می نماید.


مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی اولیه طرح

1- تکمیل فرم اطلاعات اولیه مشارکت مدنی (برای مشاهده و تکمیل فرم کلیک کنید)
2- ارائه طرح کسب و کار (در صورت وجود)
3- ارسال پرزنت طرح (توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان های زیر را پوشش دهد)
 • مسئله
 • راه حل
 • معرفی محصول
 • اندازه بازار
 • بیزینس مدل
 • بهای تمام شده محصول
 • استراتژی های بازاریابی
 • تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 • رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 • تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 • نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 • میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص در خصوص آورده طرفین

نمونه هایی از مدل اجرا شده

 •  مشارکت در تولید و فروش محصولات شرکت ایلیا بنیان دانش (http://www.iliyaco.ir)