خدمات توانمندسازی :

شرکت توانمندسازان فناوری های نوین (مستقر در پارک فناوری پردیس) با پشتوانه و تجربه 10 ساله مدیران و کارشناسان صندوق توسعه فناوری های نوین در تجاری سازی و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور، با استفاده از شبکه مشاوران و خبرگان خود در صنایع مختلف، با هدف توانمندسازی، توسعه بازار و افزایش بهره وری شرکت ها، درنظر دارد که شرکت های فناور و دانش بنیان را در زمینه های زیر توانمند نموده و راهبری نماید:

  • 1) مشاوره جهت توسعه بازار شرکت های فناور و دانش بنیان از طریق شبکه های ارتباطی و شبکه خبرگان
  • 2) شبکه سازی به منظور ایجاد زنجیره ارزش برای شرکت های فناور و دانش بنیان، همچنین رفع نیاز های فناورانه کارفرمایان دولتی، شبه دولتی و خصوصی (ایجاد بازار فناوری)
  • 3) توانمندسازی شرکت های فناور در بخش های مدیریت منابع سازمانی، تامین مالی، بازرگانی، مسائل حقوقی و مسائل مربوط به حسابداری و امور مالیاتی و بیمه

نحوه درخواست خدمات توانمندسازی و توسعه بازار:
 

برای درخواست دریافت خدمات توانمندسازی، با شماره های 66568002 – 76251125 تماس حاصل فرمایید.


سوابق قبلی :

  • • شرکت پردازشگران نیکوماد (ارایه خدمات توانمندسازی مالی و توسعه بازار)
  • • شرکت مشاوران انرژی تهران (ارایه خدمات توانمندسازی بیمه ای)
  • • شرکت مبین فناوران جی (ارایه خدمات توسعه بازار)