سرمایه گذاری خطرپذیر:

سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری است که در آن، سرمایه گذار با پذیرش ریسک بالای سرمایه گذاری به دنبال سود بالا از سرمایه گذاری خود می باشد. لذا چنین سرمایه گذاری، همواره مجموعه ای از طرح های سرمایه پذیری را پذیرش کرده که علی رغم شکست احتمالی چند پروژه از مجموعه ی کلی اما ماحصل کلی آن دریافت سود قابل توجهی از طرح های سرمایه پذیر می گردد.

ویژگی های سرمایه گذاری خطرپذیر:

1- عمده تقاضای سرمایه از سوی شرکت های نوپایی(SME/STARTUP) است که جهت تامین مالی خود در مراحل ابتدایی کسب و کار هستند و ورود به بازار سرمایه برای آنها دشوار است و به دلیل ویژگی های طرح از طریق سازوکارهای بازار پول تأمین نمی گردد.
2- تنوع ابزارهای تأمین مالی در این حوزه علاوه بر سهام، در قالب ابزارهای تأمین مالی میانی(Mezzanine) همچون وام قابل تبدیل به سهام صورت می گیرد.
3- سرمایه گذار خطر پذیر به دنبال کسب بازده(سود) در قالب افزایش ارزش شرکت ناشی از رسیدن به اهداف طرح سرمایه گذاری شده می باشند. همچنین سرمایه گذار خطرپذیر علاوه بر تأمین سرمایه اقدام به ارائه مهارت های مدیریت و راهبری طرح جهت کاهش ریسک کسب و کار می نماید.
4- ماهیت سرمایه گذاری بلندمدت بوده (بیشتر از یکسال) و در شرکت هایی با پتانسیل رشد بالا تعریف می گردد.
5- ورود به سرمایه گذاری خطرپذیر دارای ریسک بوده اما به همان میزان برآورد بازدهی بیشتری به همراه خواهد داشت.

بر این اساس شرکت توانمندسازان فناوری‌های نوین با هدف ایجاد تحرک در بازار فناوری، پس از طی مراحل ارزیابی و ارزشگذاری و همچنین نظارت مستمر، تاکنون در استارت آپ‌های مختلفی سرمایه گذاری کرده است.

رویکرد سرمایه گذاری :

واحد سرمایه‌گذاری شرکت با استفاده از شبکه نخبگان و کارشناسان خبره حوزه سرمایه‌کذاری خطر‌پذیر و از طریق مشارکت و همکاری در ایجاد شتابدهنده‌های فناوری و صندوق های جسورانه در کشور (در حوزه‌های مختلف فناوری) بستری را فراهم نموده است تا صاحبان کسب و کار نوپا ضمت بهره‌مندی از تجربه متخصصین و مشاوران صندوقتوسعه فناوری‌های نوین، در سریعترین زمان ممکن، طرح‌های قناورانه خود را به بازارهای داخلی و خارجی معرفی نمایند.

زمینه‌های سرمایه‌گذاری :

همه حوزه‌های فناوری پیشرفته.

مدارک و مستندات موردنیاز جهت درخواست سرمایه‌گذاری خطرپذیر:

1- تکمیل فرم اطلاعات اولیه مشارکت مدنی (براری مشادهد و تکمیل فرم مروبطه بر روی لینک کلیک کنید)
2-ارسال پرزنت طرح (توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان های زیر را پوشش دهد):
 • مسئله
 • راه حل
 • معرفی محصول
 • اندازه بازار
 • بیزینس مدل
 • استراتژی های بازاریابی
 • تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 • رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 • تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 • نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 • نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 • میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 • نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار